bg_logo_ferryt

DataSpace

Ferryt DataSpace jest modułem pozwalającym na zarządzanie rozbudowanymi strukturami danych oraz umożliwiającym wykonywanie wielopoziomowych przeliczeń danych. Przy pomocy modułu możliwe jest zarządzanie repozytoriami danych, do których mogą odwoływać się (lub je uzupełniać/modyfikować) procesy skonfigurowane w module Flow. Moduł przeliczeniowy jest z kolei wysokowydajnym silnikiem decyzyjnym, przy pomocy którego możliwe jest budowanie skomplikowanych formuł i reguł, dokonywanie przeliczeń oraz zwracanie wyników do innych modułów platformy Ferryt.

ferryt-stoper-liczby
ferryt-flow-banner-www-low

Zarządzanie repozytorium danych

Przy pomocy modułu możliwe jest tworzenie repozytoriów danych, do których mogą odwoływać się (lub je uzupełniać/modyfikować) procesy skonfigurowane w module Flow.  System pozwala na modelowanie dowolnych tabel danych, które mogą być ze sobą powiązane. Ze stworzonych repozytoriów danych korzystać mogą inne moduły platformy Ferryt lub nawet systemy zewnętrzne. Moduł daje szeroki możliwości konfiguracyjne dla użytkownika biznesowego.

Przykładowe zastosowania:

 • Repozytorium klientów
 • Baza dłużników
 • Struktura sieci sprzedaży
 • Parametry do wyliczeń prowizji
 • Baza nieruchomości
  Parametry produktów kredytowych
 • ….

Przeliczenia na danych

Moduł przeliczeniowy jest wysokowydajnym silnikiem decyzyjnym, przy pomocy którego możliwe jest budowanie skomplikowanych formuł, dokonywanie przeliczeń oraz zwracanie wyników do innych modułów platformy Ferryt. Użytkownik końcowy ma do dyspozycji środowisko konfiguracyjne, w którym tworzy swoją logikę przeliczeniową. Silnik decyzyjny może być zasilany danymi z zewnątrz z różnych kanałów. Wyniki są zwracane poprzez interfejsy on-line lub poprzez struktury bazy danych.

Przykładowe zastosowania:

 • Silnik decyzyjny
 • Kwalifikacji klientów do ścieżek windykacji
 • Wyliczenie prowizji sprzedaży
 • Modele scoringowe i ratingowe
 • Wyliczenie zdolności kredytowej
 • RRSO
 • ….

Zobacz także

 • Zarządzanie procesami
 • Obsługa wniosków
 • Zarządzanie dokumentami
 • Archiwum elektroniczne
 • Workflow