bg_logo_ferryt

FrontEnd Bankowy

Ferryt FrontEnd Bankowy to nowoczesne środowisko pracy dla doradcy klienta w placówce, kasjera lub agenta contact center ułatwiające realizację zadań biznesowych przez obsługę danych i procesów z różnych systemów na jednym ekranie.

Podstawowym zadaniem narzędzia jest zintegrowanie wielu systemów oraz dostarczenie spójnego, zoptymalizowanego pod kątem procesów i ergonomicznego interfejsu użytkownika dla pracowników zaangażowanych w obsługę klienta lub prowadzących nadzór. Dostępność systemu poprzez przeglądarkę internetową oznacza brak konieczności instalowania i utrzymywania aplikacji we wszystkich lokalizacjach korzystających z systemu.

ferryt-frontend-banner-www1
srodek-frontend1-gc3

Podstawowe funkcjonalności

 • Jednolity interfejs użytkownika dla wszystkich systemów
 • Obsługa z różnych typów urządzeń
 • Dostępnych z różnych platformy systemowych
 • Użytkownicy systemu:
  • doradcy klienta
  • pracownicy wewnętrzni (back-office)
  • partnerzy / pośrednicy
  • contact center
  • management i nadzór
 • Pozwala na realizację operacji biznesowych
 • Umożliwia dostęp do dokumentów klienta
 • Inne elementy charakteryzujące moduł:
  • sprawy, zadania i ich status
  • kalendarz pracownika
  • przypomnienia, monitoring i raporty
  • zadania wynikające z kampanii
  • podgląd naliczonych prowizji
  • dostęp do regulaminów i instrukcji

Korzyści z zastosowania systemu

 • Unowocześnienie i ujednolicenie interfejsu użytkownika systemów
 • Brak konieczności przełączania pomiędzy systemami
 • Podniesienie jakości pracy doradców i agentów
 • Możliwość prezentacji oferty podczas obsługi bieżącej
 • Wykorzystanie różnych kanałów komunikacji i dystrybucji
 • Obniżenie kosztów operacyjnych
 • Obniżenie ryzyka operacyjnego

Wybrane obszary biznesowe w ramach systemu

 • Widok klienta 360º
 • Oferta dla klienta
 • Operacje na rachunkach
 • Zarządzanie lokatami
 • Sprzedaż kredytów
 • Operacja na kredytach
 • Zarządzanie kartami
 • Obsługa kasowa
 • Zgody i oświadczenia
 • Zarządzanie ubezpieczeniami
 • Fundusze inwestycyjne

Integracja i komunikacja

 • Spójna warstwa integracji do wszystkich systemów
 • Moduł middleware i narzędzia wspierające integrację
 • Standaryzacja komunikacji między systemami
 • Obsługa różnych typów interfejsów
 • Otwarte API do systemu
 • Wielokanałowa komunikacja
 • Jednokrotne logowanie
 • Serwer autoryzacji i autentykacji

Techniczne

 • Zbudowany w architekturze SOA
 • Pełna historia operacji
 • Kompletny ślad audytowy
 • Konfigurowalny „log”
 • Wysoka wydajność narzędzia
 • Spójne mechanizmy bezpieczeństwa i administracji
 • Stabilność i niska awaryjność
 • Łatwa eksploatacja
 • ….

Zobacz także

 • Zarządzanie procesami
 • Obsługa wniosków
 • Zarządzanie dokumentami
 • Archiwum elektroniczne
 • Workflow