bg_logo_ferryt

Partner

Ferryt Partner jest nowoczesnym narzędziem do zarządzania współpracą z partnerami i pośrednikami. Moduł pozwala na zamodelowanie kompletnej struktury sieci Partnerów i Pośredników. Moduł wyposażony jest w zestaw procesów biznesowych umożliwiających sprzedaż produktów banku poprzez sieć partnerską. Partner ma dostęp do Banku poprzez dedykowany dla niego portal lub z poziomu urządzeń mobilnych. Procesy sprzedażowe realizowane przez Partnerów i Pośredników są ściśle zintegrowane z procesami sprzedażowymi banku.

ferryt-partner-banner
Ferryt Enterprise Platform

Cechy systemu

 • Pełna kontrola nad siecią partnerską
 • Kompleksowe wsparcie systemowe dla Partnerów / Pośredników banku
 • Możliwość szybkiego „podłączania” nowych Partnerów do struktury sprzedażowej Banku
 • Elastyczne zarządzanie strukturą sieci Partnerów
 • Dowolność definicji oferty indywidualnej dla Partnera
 • Portal użytkowany przez Pośrednika / Partnera
 • Zestaw procesów sprzedażowych przy zaangażowaniu Partnera
 • Moduł know-how do wsparcia partnera
 • Procesy wspierające działania Partnerów / Pośredników
 • Moduł naliczania prowizji dla sieci partnerskiej
 • Dostęp z portalu Partnera do dokumentów i regulaminów
 • Raportowanie operacyjne i analityczn
 • Zarządzanie dystrybucją wiadomości z banku do sieci

Elementy podlegające konfiguracji

 • Struktura sieci Partnerów/Pośredników
 • Oferta indywidulana / grupowa
 • Model i logika procesów sprzedażowych
 • Dostęp do procesów wspierających
 • Zawartość bazy know-how
 • Algorytmy naliczania prowizji
 • Wyglądy ekranu
 • Szablony wydruków
 • Szablony e-Mail, SMS
 • Raporty operacyjne i analityczne

Inne funkcjonalności

 • Obsługa z urządzeń mobilnych
 • Elastyczność konfiguracji
 • Konfiguracja dokonywana przez BIZNES
 • Generowanie wydruków
 • Powiązanie z e-Archiwum dokumentów
 • Wymiana danych z innymi systemami
 • Wysyłanie e-Mail, SMS
 • Historyzacja wykonanych czynności
 • Łatwość tworzenia raportów
 • Biblioteka gotowych procesów
 • Elastyczność definicji ról i uprawnień
 • Centralne zarządzanie szablonami

Techniczne

 • Wielokanałowość
 • Łatwość integracji
 • Otwarte API do systemu
 • Pracuje w architekturze SOA
 • Pełny ślad audytowy
 • Monitoring techniczny
 • Procedury odtworzeniowe
 • Narzędzia do migracji
 • Wysoka wydajność i stabilność

Korzyści

 • Pełna kontrola nad siecią partnerską
 • Możliwość szybkiego „podłączania” nowych Partnerów do struktury sprzedażowej Banku
 • Dowolność definicji oferty indywidualnej dla Partnera
 • Szybkie rozliczenie prowizji
 • Przejrzystość w raportach
 • Dostęp do danych i dokumentów przez Partnera ograniczony uprawnieniami
 • Pełne wsparcie systemowe dla sieci Partnerskiej
 • Duża automatyzacja zadań
 • Szybkość wprowadzania zmian
 • Obniżenie kosztu procesów w organizacji

Zobacz także

 • Zarządzanie procesami
 • Obsługa wniosków
 • Zarządzanie dokumentami
 • Archiwum elektroniczne
 • Workflow