bg_logo_ferryt

Reporting+

Ferryt Reporting+ wyposażona jest w moduł raportujący. Wszystkie rozwiązania stworzone na bazie platformy korzystają z możliwości jakie daje moduł Ferryt Reporting +, udostępniający raporty na poziomie operacyjnym oraz zarządczym. Użytkownikami modułu są najczęściej osoby pełniące funkcje nadzoru lub managerowie. Dane prezentowane są w postaci:

 • List i raportów
 • Kostek wielowymiarowych
 • Kokpitów
ferryt-stoper-liczby
ferryt-flow-banner-www-low

Raporty operacyjne

Raporty operacyjne dotyczą zwykle przebiegu i stanu procesów i odnoszą się najczęściej do weryfikacji realizowanych procesów i zadań.

Raporty operacyjne prezentują stan bieżący procesowania spraw / wniosków i transakcji. Dane wyświetlane są w postaci list, raportów lub dynamicznej tabeli przestawnej umożliwiającej użytkownikowi modyfikowanie atrybutów wyświetlanych w wierszach i kolumnach lub filtrowanie zakresu danych. Istnieje możliwość wizualizacji w postaci wykresu słupkowego lub strefowego.

Przykładowe raporty operacyjne:

 • Raportowanie spraw po czasie realizacji
 • Sprawy z przekroczonym czasem
 • Wąskie gardła
 • Liczba rejestrowanych pism i wniosków w różnych podziałach
 • Pisma i wnioski z podziałem na typy, dla pojedynczego procesu lub ich grupy
 • Liczba i rodzaj dokumentów w podziale na jednostki biznesowe, grupy, departamenty, oddziały, produkty…
 • Liczba i rodzaj pism w podziale na miesiące, kwartały i lata
 • Liczba zadań zrealizowanych przez użytkownika X w danym dniu, miesiącu, …

Raportowanie zarządcze

Raporty analityczne dotyczą szerszej analizy, która przekracza wyłącznie analizę bieżącej sytuacji i odnosi się najczęściej do analizy w szerszej perspektywie czasowej. Raporty analityczne operują na danych, które z poziomu analitycznego uległy przekształceniom i przeliczeniom i prezentują informacje w formie zagregowanej z możliwością dokonywania tzw. operacji drill down (drążenia danych od ogółu do szczegółu).

W ramach systemu, wraz z zestawem raportów standardowych, dostarczane jest narzędzie  pozwalające na samodzielne tworzenie raportów przez użytkowników zarządzających modułem raportowania.

Przykładowe raporty analityczne:

 • Analiza wydajności zespołów
 • Analiza wydajności pracowników
 • Benchmarking wydajności
 • Wąskie gardła w perspektywie czasowej
 • Trendy ilościowe (spraw, dokumentów, wniosków, …)
 • Analizy dziedzinowe:
  • Analizy sprzedaży
  • Analizy prowizji
  • Benchmarking regionalny sprzedaży
  • Analiza tzw. „pików” w perspektywie czasowej

Zobacz także

 • Zarządzanie procesami
 • Obsługa wniosków
 • Zarządzanie dokumentami
 • Archiwum elektroniczne
 • Workflow