bg_logo_ferryt

Ubezpieczenia

Ferryt Ubezpieczenia jest kompleksowym rozwiązaniem wspierającym procesy sprzedaży i obsługi ubezpieczeń począwszy od pierwszego kontaktu z klientem poprzez wystawienie polisy aż do obsługi posprzedażowej. W ramach jednego systemu skupione są wszystkie funkcje niezbędne agentom w procesie sprzedaży i uruchomienia produktu ubezpieczeniowego. Kroki rutynowe są automatycznie wykonywane przez system. Rozwiązanie wspiera obsługę różnego rodzaju ubezpieczeń: komunikacyjne, majątkowe, OC, rolne, NNW, na życie, … Wraz z systemem dostarczone są narzędzia pozwalające na samodzielną modyfikację procesów ubezpieczeniowych, ich logiki, formuł wyliczeniowych oraz szablonów pism i e-maili.

Ferryt Enterprise Platform

Główne korzyści z wdrożenia Ferryt Ubezpieczenia

 • Obsługa procesów end-to-end
 • Automatyzacja czynności rutynowych
 • Przyspieszenie czasu procesowania
 • Zmniejszenie ilości popełnianych błędów
 • Weryfikacja działań poprzez raporty
 • Redukcja kosztów operacyjnych
 • Centralizacja danych z różnych źródeł
 • Możliwość szybkiej reakcji na zmiany otoczenia

Wybrane kroki procesu

 • Zebranie danych o kliencie i produkcie:
  • poprzez e-Wniosek (Internet, mobile)
  • w agencji / multiagencji
  • poprzez Call Center
  • poprzez agenta mobilnego lub pośrednika
 • Zebranie danych o przedmiocie ubezpieczenia
 • Parametry ubezpieczenia
 • Sprawdzenia w bazach zewnętrznych
 • Kalkulacje, kwotowanie
 • „Dodatki” do ubezpieczenia
 • Przygotowanie i generowanie oferty
 • Kroki akceptacyjne
 • Wystawienie polisy
 • Przyjęcie wpłaty
 • Wznowienia
 • Aneksy
 • Wypowiedzenia

Cechy narzędzia

 • Procesy zamodelowane w narzędziu BPMS / workflow
 • Daleko idąca automatyzacja
 • Walidacje, poprawność rejestracji
 • Generowanie wydruków
 • Wysyłanie e-Mail i SMS
 • Historia wykonywanych czynności
 • Narzędzia do modyfikacji logiki
 • Konfiguracja logiki dokonywana przez BIZNES banku
 • Obsługa z urządzeń mobilnych
 • Szybkie generowanie raportów
 • Łatwość integracji z systemami zewnętrznymi

Elementy podlegające konfiguracji

 • Model i logika procesów
 • Struktura uprawnień
 • Reguły przejść między krokami
 • Struktura procesowanych danych
 • Układ danych na ekranie
 • Widoczność i wymagalność danych
 • Walidacje, reguły rejestracji
 • Szablony wydruków
 • Szablony e-Mail, SMS
 • Algorytmy, przeliczenia
 • Raporty

Zobacz także

 • Zarządzanie procesami
 • Obsługa wniosków
 • Zarządzanie dokumentami
 • Archiwum elektroniczne
 • Workflow