Optymalizacja procesów

Wdrożenie jakiegokolwiek systemu informatycznego to tylko jeden z kroków na drodze do osiągnięcia założonych celów biznesowych. Choć bardzo ważny, to nigdy nie powinien być pierwszym zadaniem nabywcy i dostawcy systemu. Również wcześniejszy krok: analiza sytuacji przedsiębiorstwa i jego wewnętrznych procesów jest niezwykle istotny, jednak to wciąż za mało, aby nowy system okazał się źródłem korzyści dla nabywcy.

Wymierne efekty wdrożenia nowego systemu można osiągnąć tylko wówczas, jeśli wcześniej dokładnie sprawdzono czy modeli obiegu informacji, jaki funkcjonuje w obszarach objętych wdrożeniem jest optymalny. Dlatego właśnie każdy projekt wdrożeniowy, niezależnie od tego jakiego systemu dotyczy, powinien zawierać coś jeszcze. Tym czymś jest optymalizacja procesów, które będą wspierane przez nowe rozwiązanie IT.

banner-process-optimization

Optymalizacja obszarów

Konsultanci i partnerzy DomDaty zdobyli wieloletnie doświadczenie w zakresie optymalizacji procesów biznesowych związanych z takimi obszarami zarządzania jak:

  • Zarządzanie rentownością, np. sprzedaży i produkcji
  • Rachunek kosztów i działań ABC
  • Planowanie i budżetowanie
  • Analizy wielowymiarowe i systemy informacji menedżerskiej
  • Sprzedaż i obsługa klienta
  • Systemy prowizyjne, premiowe i motywacyjne
  • Analiza i budowa systemów motywacyjnych
  • Procesy bankowe

Jeżeli potrzebują Państwo fachowej pomocy przy usprawnieniu wybranych procesów swojej firmy, zanim jeszcze zapadnie decyzja o wyborze systemu IT, nasz zespół, oraz ekosystem partnerów są do Waszej dyspozycji.

Nasze produkty

Ferryt
Flow / BPMS

Narzędzie do kompleksowego zarządzania procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie

Ferryt
DMS

Elektroniczne repozytorium z procesami do zarządzania dokumentami

Ferryt
Processes

Zestaw gotowych, wzorcowych procesów dziedzinowych oraz niezależnych od branży

Ferryt
FrontEnd Bankowy

Nowoczesne środowisko pracy dla doradcy, kasjera lub agenta contact center

Ferryt
e-Wniosek

Moduł składania wniosków przez klientów kanałem internetowym i mobilnym

Ferryt
CRM

CRM operacyjny i analityczny, kampanie, sprzedaż, prowizje)

Ferryt
Kredyty

Kompleksowe rozwiązanie do zarządzania procesami kredytowymi w banku

Ferryt
Zabezpieczenia

Ewidencja oraz zarządzanie zabezpieczeniami kredytowymi, wyceny, komunikacja z Amron

Ferryt
Scoring / Rating

Silnik decyzyjny do modelowania oraz wyliczania scoringu i ratingu

Ferryt
Zajęcia egzekucyjne

Rozwiązanie do automatyzacji zajęć egzekucyjnych z rachunków bankowych

Ferryt
Windykacje

Kompleksowe narzędzie do zarządzania i odzyskiwania wierzytelności

Ferryt
Partner / Pośrednik

Obsługa systemowa sieci placówek partnerskich i pośredników

Inforum
Controlling

Raporty, analizy wykonania w stosunku do planów sprzedaży, marketingu, produkcji...

Inforum
Planowanie i budżetowanie

Narzędzie do obsługi procesu planowania i budżetowania w przedsiębiorstwie

Inforum
Analizy portfelowe

Analiza potencjału strategicznego oraz budowanie i pilotowanie strategii marketingu i...

Inforum
Sprawozdawczość finansowa

Projektowanie raportów i sprawozdań, oraz dostarczanie ich okresowo do wydruku...

Inforum
Rachunek kosztów działań

Gromadzenie i analiza kosztów w przekroju procesów realizowanych w przedsiębiorstwie

Inforum
Prowizje sprzedaży

Zarządzanie prowizjami i bonusami dla przedsiębiorstw o rozproszonej strukturze sprzedaży...

WorkNET
Kancelaria

Struktura organizacji wsparta ewidencją pracowników, ich funkcji, stanowisk pracy, praw...

WorkNET
Obieg dokumentów

Obieg dokumentów w formie elektronicznej pomiędzy stanowiskami i pracownikami

WorkNET
ISO Management

Działalność firmy z harmonogramem i planem auditów, kartą działań korygująch...