Szkolenia i certyfikacje

Oferujemy otwarte, dostępne dla każdego szkolenia i certyfikacje związane z produktami InForum BI Studio oraz Ferryt Enterprise Platform.


KONTAKT

banner-szkolenia

InForum BI Studio

bg_logo_inforum-210

 

 

Oferujemy wielopoziomowe otwarte szkolenia w zakresie:

 • Administracji technicznej systemem
 • Migracji danych oraz integracji z innymi systemami
 • Administracji hurtownią danych
 • Budowy kontenerów
 • Implementacji warstwy logiki biznesowej
 • Tworzenia warstwy prezentacji
 • Itd.

Po odbyciu szkoleń oraz w zależności od stopnia zaawansowania uczestnika w określonym obszarze produktu udzielamy certyfikatów na poziomie:

 • System administrator
 • Technical Consultant
 • Senior Technical Consultant
 • Business Consultant
 • Senior Business Consultant

Certyfikat jest przyznawany po przystąpieniu i zdaniu egzaminu w zależności od ocen uzyskanych przez uczestnika w obszarach administracji systemem, konfiguracji technicznej oraz konfiguracji biznesowej.

Ferryt Enterprise Platform

bg_logo_ferryt-210

 

 

Oferujemy wielopoziomowe otwarte szkolenia w zakresie:

 • Administracji technicznej i utrzymaniowej systemem
 • Integracji z innymi systemami
 • Zarządzania modelem danych
 • Konfiguracji ról i uprawnień
 • Modelowania procesów biznesowych
 • Zarządzania elektronicznym repozytorium dokumentów
 • Obsługi wydruków i innych „output-ów”
 • Konfiguracji szablonów OCR
 • Projektowania interfejsu użytkownika
 • Itd.

Po odbyciu szkoleń oraz w zależności od stopnia zaawansowania uczestnika w określonym obszarze produktu udzielamy certyfikatów na poziomie:

 • System administrator
 • Technical Consultant
 • Senior Technical Consultant
 • Business Consultant
 • Senior Business Consultant

Certyfikat jest przyznawany po przystąpieniu i zdaniu egzaminu w zależności od ocen uzyskanych przez uczestnika w obszarach administracji systemem, konfiguracji technicznej oraz konfiguracji biznesowej.

Nasze produkty

Ferryt
Flow / BPMS

Narzędzie do kompleksowego zarządzania procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie

Ferryt
DMS

Elektroniczne repozytorium z procesami do zarządzania dokumentami

Ferryt
Processes

Zestaw gotowych, wzorcowych procesów dziedzinowych oraz niezależnych od branży

Ferryt
FrontEnd Bankowy

Nowoczesne środowisko pracy dla doradcy, kasjera lub agenta contact center

Ferryt
e-Wniosek

Moduł składania wniosków przez klientów kanałem internetowym i mobilnym

Ferryt
CRM

CRM operacyjny i analityczny, kampanie, sprzedaż, prowizje)

Ferryt
Kredyty

Kompleksowe rozwiązanie do zarządzania procesami kredytowymi w banku

Ferryt
Zabezpieczenia

Ewidencja oraz zarządzanie zabezpieczeniami kredytowymi, wyceny, komunikacja z Amron

Ferryt
Scoring / Rating

Silnik decyzyjny do modelowania oraz wyliczania scoringu i ratingu

Ferryt
Zajęcia egzekucyjne

Rozwiązanie do automatyzacji zajęć egzekucyjnych z rachunków bankowych

Ferryt
Windykacje

Kompleksowe narzędzie do zarządzania i odzyskiwania wierzytelności

Ferryt
Partner / Pośrednik

Obsługa systemowa sieci placówek partnerskich i pośredników

Inforum
Controlling

Raporty, analizy wykonania w stosunku do planów sprzedaży, marketingu, produkcji...

Inforum
Planowanie i budżetowanie

Narzędzie do obsługi procesu planowania i budżetowania w przedsiębiorstwie

Inforum
Analizy portfelowe

Analiza potencjału strategicznego oraz budowanie i pilotowanie strategii marketingu i...

Inforum
Sprawozdawczość finansowa

Projektowanie raportów i sprawozdań, oraz dostarczanie ich okresowo do wydruku...

Inforum
Rachunek kosztów działań

Gromadzenie i analiza kosztów w przekroju procesów realizowanych w przedsiębiorstwie

Inforum
Prowizje sprzedaży

Zarządzanie prowizjami i bonusami dla przedsiębiorstw o rozproszonej strukturze sprzedaży...

WorkNET
Kancelaria

Struktura organizacji wsparta ewidencją pracowników, ich funkcji, stanowisk pracy, praw...

WorkNET
Obieg dokumentów

Obieg dokumentów w formie elektronicznej pomiędzy stanowiskami i pracownikami

WorkNET
ISO Management

Działalność firmy z harmonogramem i planem auditów, kartą działań korygująch...