Kolejna wersja platformy, Ferryt – 2.14, jest już instalowana na środowiskach naszych klientów.

Podczas ostatnich aktualizacji, od wersji 2.12 do 2.14, skupiliśmy się na rozwijaniu nowych funkcjonalności, usprawniając zarządzanie procesami, integrację z zewnętrznymi usługami i bazami danych, a także wprowadziliśmy nowe narzędzia ułatwiające personalizację interfejsu użytkownika.

Nowe funkcjonalności Platformy Ferryt

  • Jedną z kluczowych zmian jest centralizacja logiki biznesowej w ramach platformy, co jest odpowiedzią na potrzeby projektów realizowanych w chmurze. Uznaliśmy, że niezbędne jest przeniesienie warstwy logiki bazodanowej – dotąd obsługiwanej często poza Ferrytem (np. poprzez wykorzystanie widoków czy procedur bazodanowych definiowanych na bazach danych) – bezpośrednio do warstwy konfiguracyjnej platformy. To rozwiązanie jest szczególnie istotne dla wdrożeń cloud’owych, gdzie dostęp do warstwy bazy danych jest ograniczony z przyczyn bezpieczeństwa. W odpowiedzi na te wyzwania wprowadziliśmy moduł Skrypty bazodanowe, pozwalający na rejestrację zapytań do zewnętrznych baz danych. Obecnie skrypty mogą być wykorzystywane zarówno w logice procesu (nowy bloczek wywołujący skrypt dostępny w definiowaniu akcji przepływu), jak i przy tworzeniu słowników dynamicznych w modelu danych. Co ważne, skrypty bazodanowe są automatycznie dodawane do paczek eksportu rozwiązań na wyższe środowiska.

  • Dodatkowo, by jeszcze bardziej zmniejszyć konieczność bezpośredniej konfiguracji na poziomie bazy danych, wprowadziliśmy w Ferryt Adminie i Architekcie nowe moduły konfiguracyjne, takie jak Bazy danych, Certyfikaty, Rozszerzenia plików, Autoryzacja i Zarządzanie tokenami.

  • Zupełnie nowym dodatkiem jest także widget dla Ferryt Workplace, prezentujący automatycznie uruchomiony formularz dla wybranego procesu. To rozszerzenie otwiera przed architektami i deweloperami Ferryt nowe możliwości dostosowywania interfejsu użytkownika, dając szansę na wprowadzenie niestandardowych mini-widgetów bezpośrednio na panele użytkowników. Oczekujemy, że ta funkcjonalność zostanie kreatywnie wykorzystana do tworzenia jeszcze bardziej intuicyjnych i efektywnych rozwiązań dla naszych klientów.

Nasze prace nad rozwojem platformy Ferryt nie zwalniają tempa! Już w kolejnej wersji użytkownicy mogą spodziewać się dalszych interesujących rozszerzeń funkcjonalnych, które będą kontynuacją naszego zaangażowania w dostarczanie najwyższej jakości narzędzi do tworzenia zaawansowanych rozwiązań low-code.

Zapraszamy do śledzenia naszych aktualizacji i korzystania z nowości w platformie Ferryt!