Celem projektu było dostarczenie dla Plus Bank S.A. procesu Kredytu ratalnego – fotowoltaika wraz ze współpracującymi modułami platformy Ferryt. Rozwiązanie miało umożliwić kredytowanie sprzedaży modułów fotowoltaicznych. Proces miał być udostępniony klientom indywidualnym poprzez zewnętrzne sieci sprzedaży współpracujące z Bankiem.

Wymaganiem Banku było szybkie wdrożenie narzędzia, które pozwoli zaoferować klientom indywidualnym dedykowany kredyt ratalny. Sfinansowanie zakupu modułów fotowoltaicznych miało odbywać się poprzez udzielenie kredytu ratalnego  i automatyczne zarejestrowanie go w systemach informatycznych Banku.

Produktem zakończonej implementacji jest kompleksowy proces kredytu ratalnego – fotowoltaika. Rozwiązanie umożliwia zaoferowanie i finalizację kredytu ratalnego na zakup modułów fotowoltaicznych klientom indywidulanym zgodnie z określonymi wymaganiami. Proces zawiera zaimplementowane dokumenty dynamiczne i statyczne, wymagane regulacjami wewnętrznymi Banku. Możliwe jest pobranie dokumentów i wysłanie na wskazane adresy e-mail. Proces pobiera i uwzględnia parametry kredytu ratalnego – fotowoltaika zdefiniowane w konfiguratorze ofert. Całość rozwiązania została w krótkim okresie czasu zrealizowana i udostępniona sieci sprzedaży Banku.