Platforma Ferryt BPM wzbogaciła się o nowe funkcjonalności. W procesach biznesowych możliwe jest teraz wykorzystanie funkcji zdalnej weryfikacji tożsamości osób oraz zdalnego podpisywania dokumentów. To efekt integracji z rozwiązaniami partnerów technologicznych.

Zarówno zdalne podpisywanie dokumentów jak i zdalna weryfikacja tożsamości to ważne uzupełnienie bogatej funkcjonalności platformy Ferryt firmy DomData. Dzięki zintegrowanym modułom możliwe jest całościowe realizowanie procesów zdalnej obsługi klientów, bez konieczności osobistego kontaktu z pracownikiem instytucji czy firmy. Czym zatem charakteryzują się nowe funkcjonalności udostępnione na platformie Ferryt BPM?

Zdalna weryfikacja tożsamości

Weryfikacja tożsamości na odległość umożliwia potwierdzenie tożsamości klientów bez konieczności osobistego kontaktu z nimi. Umożliwia to weryfikację tożsamości np. w procesach sprzedaży na odległość.  Proces ten można przeprowadzić dla każdego klienta, który legitymuje się polskim dowodem osobistym oraz posiada telefon komórkowy.

Moduł zdalnej weryfikacji tożsamości działa w oparciu o zdjęcia awersu i rewersu dowodu osobistego, oraz nagrania video weryfikującego klienta. Poprzez porównanie aktualnego zdjęcia twarzy  ze zdjęciem z dowodu osobistego, zaawansowana technologia pozwala w bardzo krótkim czasie potwierdzić tożsamość osoby. Moduł automatycznie odczytuje z wykorzystaniem technologii OCR dane z dowodu osobistego i sprawdza ich integralność w obrębie całego dokumentu, w tym także poprawność kodu MRZ (Machine Readable Zone – strefa odczytu maszynowego).

W zakresie zdalnej weryfikacji platforma Ferryt korzysta z zintegrowanych rozwiązań technologicznych  firmy Digital Gateways (wraz biblioteką Identt).

Zdalne podpisywanie dokumentów

Platforma Ferryt umożliwia zdalne podpisywanie dokumentów. Podpis może być złożony zarówno w formie zaawansowanego podpisu elektronicznego jak też kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Zdalne podpisywanie dokumentów odbywa się z wykorzystaniem poczty e-mail i telefonu komórkowego. W oparciu o udostępniony adres URL i jednorazowe kody SMS, każda uprawniona osoba może w kilka minut podpisać elektronicznie wymagane dokumenty.

Zintegrowane z Ferryt rozwiązania spełniają wymogi formalno-prawne i złożony w ten sposób podpis jest prawnie wiążący na terenie całej Unii Europejskiej. Zdalne podpisanie umów, wniosków i innych dokumentów może być wykorzystywane we wszystkich procesach, w których wymagane jest wiążące potwierdzenie i akceptacja ich treści.

W zakresie zdalnego podpisu elektronicznego platforma Ferryt korzysta z rozwiązań technologicznych firmy Digital Gateways (wraz bibliotekami Autenti). Obsługę kwalifikowanego podpisu elektronicznego zapewnia rozwiązanie firmy Signius. Składany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi odręcznemu.

Podsumowując

Integracja platformy Ferryt z rozwiązaniami firm Digital Gateways i Signius, pozwala na konfigurowanie kompleksowych procesów biznesowych wykorzystujących zdalną weryfikację klienta lub kontrahenta oraz zdalne podpisywanie dokumentów.

Omawiane w niniejszym artykule  funkcjonalności ułatwiają i przyspieszają procesy sprzedaży produktów i usług, zawierania nowych umów lub ich odnawianie/przedłużanie. Firmy korzystając z takich  rozwiązań mogą zwiększać swoją pozycję konkurencyjną na rynku. Zmniejszenie pracochłonności, podniesienie bezpieczeństwa działań, a co za tym idzie obniżenie kosztów  przekłada się na zwiększenie sprawności operacyjnej organizacji. Rozwiązania te już znalazły swoje zastosowania u niektórych klientów korzystających z platformy Ferryt.