DomData była partnerem konferencji IT@Bank 2020, która w tym roku była organizowana w formie webinariów. W tym roku to wydarzenie zostało podzielone na 3 części poświęconych różnej tematyce

Pierwsza cześć poświęcona była analizie zachowania klienta i sposobie budowania relacji banku z klientami omówiony został klient i jego relacja z bankiem. W kolejnej części omówione zostały technologie i organizacje, które umożliwiając sprawną prace w czasach pandemii i pomagają w podejściu proklienckim. Ostatnia część poświęcona była innowacjom i technologiom przyszłości, które wspierają zaspokajanie rosnących oczekiwań klientów banków.

Jako partner konferencji promowaliśmy nowej generacje rozwiązań dla biznesu bankowego. Nacisk położyliśmy na nową generacje platformy Ferryt klasy Low-Code Development, która usprawnia pracę nad procesami biznesowymi.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej kliknij w link do artykułu

Skontaktuj się z Nami!