Ferryt – zawiera szereg rozwiązań biznesowych dedykowanych dla określonych branż (np. obsługa kredytów, sprzedaż ubezpieczeń), jak i rozwiązań standardowych niezależnych od branży (np. e-Archiwum, obsługa kancelarii, windykacje).

Dowiedz się więcej
Narzędzia InForum BI Studio wspomagają procesy zarządcze i decyzyjne we wszystkich istotnych sferach działania współczesnego przedsiębiorstwa: zarządzania efektywnością operacyjną, planowania i budżetowania, controllingu, raportowania, analiz OLAP, zarządzania sprzedażą i marketingiem, kontrolą kluczowych wskaźników w organizacji.

Dowiedz się więcej
Klasy rozwiazań:
Branże:
Kategorie filtrowania: , ,

Produkt: Ferryt Enterprise Platform
Typ modułu
Moduł techniczny

Ferryt Middleware służy do komunikacji z systemami zewnętrznymi w sytuacji, gdy komunikacja ta przybiera skalę masową.

Ponadto jest modułem pozwalającym na zarządzanie rozbudowaną logiką integracyjną oraz logiką biznesową, która podlega programowaniu. Przy pomocy modułu tworzy się serwisy, osadza je w repozytorium oraz umożliwia się ich wykorzystanie przez moduły platformy Ferryt oraz systemy zewnętrzne.

Komunikacja z systemami zewnętrznymi na skalę masową
Zastosowania i wybrane cechy Ferryt Middleware: Zastosowania i wybrane cechy Ferryt Middleware:
Kontakt
Imię i nazwisko*
Twój adres e-mail*
Firma
Telefon

* pole wymagane
Wysyłając wiadomość zgadzasz sie na warunki opisane na stronie Polityka Prywatności & Cookies.

Treść wiadomości

* pole wymagane

PolandEnglish