Ferryt – zawiera szereg rozwiązań biznesowych dedykowanych dla określonych branż (np. obsługa kredytów, sprzedaż ubezpieczeń), jak i rozwiązań standardowych niezależnych od branży (np. e-Archiwum, obsługa kancelarii, windykacje).

Dowiedz się więcej
Narzędzia InForum BI Studio wspomagają procesy zarządcze i decyzyjne we wszystkich istotnych sferach działania współczesnego przedsiębiorstwa: zarządzania efektywnością operacyjną, planowania i budżetowania, controllingu, raportowania, analiz OLAP, zarządzania sprzedażą i marketingiem, kontrolą kluczowych wskaźników w organizacji.

Dowiedz się więcej

Ferryt Reklamacje to system dedykowany do kompleksowej obsługi procesu reklamacji w banku. Oferuje szerokie spektrum funkcjonalności powiązanych z obsługą procesów reklamacyjnych: rejestrację zgłoszeń, kategoryzację, obsługę operacyjną, współpracę z systemami back-office, księgowymi, raportowanie. 

System umożliwia kompletne przeprocesowanie zgłoszenia reklamacyjnego, bieżące informowanie klienta lub kontrahenta o przebiegu procesu reklamacji z użyciem e-mail i/lub SMS, dokumentów automatycznie generowanych. Rozwiązanie zapewnia kontrolę wykonania poszczególnych zadań zgodnie z przyjętymi parametrami SLA i reagowanie na nieprawidłowości.  System generuje raporty zarówno operacyjne, dotyczące przebiegu procesów (np. wąskie gardła), jak i analityczne dotyczące reklamacji składanych przez klientów banku.

Kompleksowa obsługa procesu reklamacji
Kluczowe cechy systemu Kluczowe cechy systemu
Kontakt
Imię i nazwisko*
Twój adres e-mail*
Firma
Telefon

* pole wymagane
Wysyłając wiadomość zgadzasz sie na warunki opisane na stronie Polityka Prywatności & Cookies.

Treść wiadomości

* pole wymagane

PolandEnglish