Ferryt – zawiera szereg rozwiązań biznesowych dedykowanych dla określonych branż (np. obsługa kredytów, sprzedaż ubezpieczeń), jak i rozwiązań standardowych niezależnych od branży (np. e-Archiwum, obsługa kancelarii, windykacje).

Dowiedz się więcej
Narzędzia InForum BI Studio wspomagają procesy zarządcze i decyzyjne we wszystkich istotnych sferach działania współczesnego przedsiębiorstwa: zarządzania efektywnością operacyjną, planowania i budżetowania, controllingu, raportowania, analiz OLAP, zarządzania sprzedażą i marketingiem, kontrolą kluczowych wskaźników w organizacji.

Dowiedz się więcej
Klasy rozwiazań:
Branże:
Kategorie filtrowania: , ,

Produkt: Ferryt Enterprise Platform
Typ modułu
Moduł dla bankowości
Ferryt Zabezpieczenia

Ferryt Zabezpieczenia

TYPY OBSŁUGIWANYCH ZABEZPIECZEŃ
>

 • hipoteka zwykła i łączna
 • kaucja
 • weksel
 • gwarancje
 • poręczenia
 • przelew wierzytelności (cesja)
 • ubezpieczenie kredytu
 • zastawy
 • blokada bonów skarbowych
 • blokada rachunku inwestycyjnego
 • blokada środków
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie
 • tymczasowe
 • niestandardowe

CECHY
>

 • Obsługa historii wycen
 • Obsługa różnych typów wycen
 • Obsługa operatów przygotowanych przez rzeczoznawców
 • Wysyłanie danych do AMRON
 • Konfigurowanie reguł monitoringu na podstawie cech/atrybutów
 • Automatyczne akcje monitoringu
 • Prezentacja danych
 • Udostępnienie informacji z monitoringu zewnętrznym systemom

WAŻNE FUNKCJE
>

 • Powiązanie zabezpieczeń hipotecznych z mapą Google
 • Wyszukiwanie zabezpieczeń na podstawie kryteriów
 • Komunikacja z systemem wnioskowym
 • Wyliczanie i obsługa wartości LTV
 • Przeszacowywanie wartości zabezpieczeń
 • Przeszacowania portfelowe

Kontakt
Imię i nazwisko*
Twój adres e-mail*
Firma
Telefon

* pole wymagane
Wysyłając wiadomość zgadzasz sie na warunki opisane na stronie Polityka Prywatności & Cookies.

Treść wiadomości

* pole wymagane

PolandEnglish