Ferryt Middleware

Moduł służy do komunikacji z systemami zewnętrznymi na skalę masową. Moduł pozwala na zarządzanie rozbudowaną logiką integracyjną oraz logiką biznesową, która podlega programowaniu. Przy pomocy modułu tworzy się serwisy i osadza je w repozytorium udostępniając je innym systemom.

Zobacz zastosowanie modułu

Zastosowania i cechy modułu

  • integracja systemów
  • tworzenie rozbudowanej logiki biznesowej
  • implementacja logiki integracyjnej
  • kompozycja serwisów z usług atomowych
  • udostępnianie usług innym systemom
  • rozbudowane mechanizmy cachowania
  • zarządzanie transakcyjnością
  • buforowanie wywołań
  • zarządzanie kolejkami i obciążaniem

Przejdź do modułów narzędziowych Ferryt Platform

Skontaktuj się z Nami!