Platforma analityczna

Masz wiele źródeł danych w różnym systemach i chciałbyś je widzieć jako jeden zestaw informacji ? Chcesz przekształcić dane  w użyteczne informacje, które pozwolą podejmować Ci odpowiedzialne decyzje biznesowe ? Zdecyduj się na wdrożenie platformy analitycznej DomData opartej na narzędziach klasy BI InForum.

Platforma analityczna to zestaw narzędzi obejmujących zbieranie, integrację, analizę i prezentację dostępnych danych. Istotą tych działań jest przekształcanie danych w użyteczne informacje i ich wizualizacja w formie raportów, kokpitów oraz kostek analitycznych.

Zobacz zastosowanie modułu

Zastosowanie

Zebranie danych
Zebranie danych

Dane znajdujące się w różnych miejscach w Twojej organizacji możesz w prosty sposób połączyć w jedno repozytorium, na którym operujesz jak na jednym zbiorze informacji. Platforma daje możliwość pobierania danych z plików, baz danych jak również poprzez interfejsy on-line. Dane mogą być również pobierane cyklicznie.

Przekształcenie danych
Przekształcenie danych

Zebrane dane możesz przeliczyć, przekształcić, zagregować, pogrupować, tak aby ich wyjściowa forma mogła być w łatwy i wydajny sposób zaprezentowana na raportach i kokpitach. Operacje przekształcania danych nie musisz kodować – możesz je modelować używając narzędzi drag‑and‑drop i języka formuł.

Prezentacja danych
Prezentacja danych

Nie ograniczaj się wyjściową formą prezentacji danych. W ramach platformy analitycznej do dyspozycji jest szereg narzędzi i kontrolek, z których zbudować możesz praktycznie każdy kokpit, raport lub kostkę. Dostępne są ponadto wyspecjalizowane narzędzia edycji/nawigacji dla określonych typów zastosowań (np. dla planowania i budżetowania).

Usługi cykliczne
Usługi cykliczne

Czynności, które powinny być wykonywane cyklicznie możesz zaplanować a system sam będzie je wykonywał realizując je w określonym czasie i zdefiniowanej przez Ciebie sekwencji. Do czynności tych należą m.in.

 • wysłanie mailem aktualnych raportów
 • aktualizacja danych ze źródeł zewnętrznych
 • dokonanie przekształceń/wyliczeń danych
 • wygenerowanie i zapisanie aktualnych kokpitów

Przykłady zastosowań

 • zarządzanie efektywnością operacyjną
 • monitoring czasów procesowania
 • monitoring czasów wykonywania czynności
 • raportowanie zarządcze
 • controlling finansowy
 • controlling sprzedaży
 • planowanie i budżetowanie
 • analizy OLAP
 • zarządzanie sprzedażą i marketingiem
 • kontrola kluczowych wskaźników w organizacji (KPI)

Skontaktuj się z Nami!