Platforma mobilna dla firm i biznesu

Prowadzisz przedsiębiorstwo, które wymaga mobilności od Twoich pracowników?

Potrzebujesz narzędzia, którego operacjami będziesz mógł zarządzać za pomocą urządzenia mobilnego?

Oferowane przez nas rozwiązanie wspiera pracę handlowców, mobilnych pracowników terenowych, służb technicznych, a także umożliwia prowadzenie odczytów urządzeń terenowych. W aplikacjach wykorzystywane są natywne możliwości smartfonów lub tabletów (np. aparat/foto lub mapa).

Oferta nie ogranicza się tylko do systemów gotowych. Nasze doświadczenie oraz kompetencje techniczne, umożliwiają nam tworzenie dedykowanych systemów dla organizacji.

Przykładowe zastosowania

 • mobilny sprzedawca
 • zgłoszenie serwisowe
 • odczyt oraz rozliczenie mediów
 • mobilna wizyta terenowa
 • mobilna inwentura
 • mobilne zarządzanie zasobami

Mobilny sprzedawca

System pozwala handlowcom pracującym poza siedzibą firmy, prowadzić sprzedaż wykorzystując tablet lub smartfon. Sprzedający ma dostęp do danych i procesów niezbędnych do sprzedaży oraz bieżącej obsługi klienta.

Mobilny sprzedawca wykorzystując proponowane rozwiązanie podczas spotkania z klientem, może między innymi:

 • zaprezentować ofertę produktową
 • tworzyć symulacje porównawcze
 • składać wnioski
 • generować umowy
 • generować dokumenty do podpisu
 • wysyłać dokumenty na adres e-mail

Handlowiec ma dostęp do:

 • parametrów wybranych produktów
 • warunków specjalnych i promocji
 • dokumentów, procedur i warunków umów
 • procesów sprzedaży
 • aktualnych danych o klientach
 • podsumowania wyników sprzedaży
 • zestawienia poziomu prowizji

Mobilna wizyta terenowa

Nasze rozwiązanie umożliwia pracownikom mobilnym, pracującym poza siedzibą organizacji prowadzić prace i zapisywać / weryfikować dane związane z obiektami. Wykorzystując urządzenia mobilne pracownicy mają dostęp do wybranych danych i informacji, które znajdują się na serwerze.

Przykłady zastosowań:

 • weryfikacja obiektu będącego zabezpieczeniem kredytowym
 • ocenianie i tworzenie opisu przedmiotu ubezpieczenia
 • sprawdzenie obiektu będącego przedmiotem procesu likwidacji szkody
 • czynności na przedmiocie w procesach windykacyjnych

Możliwości platformy:

 • lokalizowanie obiektów na mapie
 • robienie zdjęć obiektów i zapisywanie ich w aplikacji
 • opisanie obiektu
 • pobranie elektronicznego podpis pod protokołem

Zgłoszenie serwisowe

Stworzone przez nas rozwiązanie ułatwi prace, osobą zajmującym się serwisem. Osoba odpowiedzialna za serwis, będzie mogła przeprowadzić proces serwisowy wykorzystując dedykowaną platformę.

Umożliwi jej ona:

 • przypisanie zgłoszenia do urządzenia pracownika
 • informowanie o pojawieniu się nowego zadania
 • udostępnianie listy przydzielonych zadań serwisowych wraz z ich szczegółowym opisem
 • uzupełnianie zgłoszenia
 • wprowadzanie parametrów
 • dostęp do informacji o statusie procesowania oraz o estymowanym czasie zakończenia obsługi zgłoszenia
 • przesłanie pełnej informacji o zgłoszeniu do bazy po jego wykonaniu

Mobilna inwentura

Nasza mobilna aplikacja pozwoli Twoim pracowników na przeprowadzenie inwentury. Dzięki dedykowanemu rozwiązaniu pracownicy będą wstanie sprawniej dokonać weryfikacji środków należących do organizacji.

Wśród funkcji i możliwości systemu znajduje się:

 • weryfikowanie środków trwałych
 • dostęp do listy środków trwałych
 • wykonywanie zdjęć środków trwałych i ich zapis do aplikacji
 • wprowadzanie opisu oraz lokalizacji środka trwałego
 • operacje związane z inwenturą
 • przekazywanie danych do systemu głównego (ERP lub Asset Management)

Odczyt, rozliczenia mediów

Za pomocą aplikacji mobilnej Twój zespół będzie mógł przeprowadzać odczyty liczników z mediów oraz je rozliczać. Po przeprowadzeniu odczytu, pracownik będzie mógł wygenerować fakturę oraz wydrukować rozliczenie.

Aplikacja mobilna umożliwi:

 • prowadzenie odczytu liczników (w tym odczyty radiowe)
 • generowanie faktur
 • drukowanie rozliczeń

Mobilne zarządzanie zasobami

Nasze mobilne rozwiązanie ułatwi Twoim pracownikom zarządzanie zasobami w organizacji. Wspiera ono dział związany z serwisowaniem, osoby pracujące w terenie oraz pracowników magazynu. Dopasowane do potrzeb Twojej organizacji przyśpieszy jej działanie oraz pomoże w uporządkowaniu informacji w przestrzeni cyfrowej.

Możliwości platformy:

 • Serwis:
  • obsługa zleceń serwisowych
  • planowanie inspekcji i serwisów
  • rozliczenie kosztu naprawy
 • rejestrowanie czasu pracy pracownika terenowego
 • wyświetlanie bieżących zadań (lista zadań, status wykonania)
 • informowanie o stanach na magazynie (przyjęcie i wydanie z magazynu, remanent)
 • diagnostyka urządzeń

Skontaktuj się z Nami!