Ferryt CRM

Ferryt CRM obejmuje swoim zakresem obszar zarządzania relacjami z klientami i prospektami dedykowane dla branży finansowej. Moduł organizuje bieżącą współpracę z klientami (CRM operacyjny) jak i pozwala na dokonywanie przetwarzań masowych.

System umożliwia również analizę procesów związanych ze sprzedażą i obsługą klientów/ prospektów, zapewnia dostęp do kompleksowej informacji o obecnym i potencjalnym kliencie, a także realizuje kampanie promocyjne.

Zobacz zastosowanie modułu

Zastosowanie

Zarządzanie ofertą sprzedażową
Zarządzanie ofertą sprzedażową

Ferryt CRM zapewnia elastyczne tworzenie nowych ofert produktowych i modyfikowanie istniejących. Dzięki temu bank ma możliwość szybkiego dostosowania oferty do zmieniających się potrzeb rynku.

Moduł pozwala m.in. na:

 • definiowanie ofert dla różnych produktów i kategorii produktowych w zależności od potrzeb rynkowych
 • segmentację ofert/produktów
 • definicję specyficznych właściwości dla danej kategorii produktowej
 • porównywanie produktów

Zarządzanie kanałami i ścieżkami pozyskania leadów
Zarządzanie kanałami i ścieżkami pozyskania leadów

Moduł umożliwia pozyskiwanie prospektów różnymi metodami i z różnych źródeł, m.in.:

 • landing page
 • z kontaktów przez call center
 • leady wynikające z kontaktu z bankiem
 • leady po analizach cross-sell, up-sell
 • zaczytanie leadów z zakupionych i przetworzonych baz

Prowadzenie akcji marketingowych / sprzedażowych
Prowadzenie akcji marketingowych / sprzedażowych

Ferryt CRM umożliwia prowadzanie akcji marketingowych/sprzedażowych zgodnie z ustalonym procesem i przyjętym zakresem działań. Odbiorcy kampanii dobierani są zgodnie z założoną segmentacją i konfigurowalnymi algorytmami, które estymują szanse na udaną sprzedaż. W trakcie kampanii na bieżąco analizowana jest skuteczność działań w poszczególnych kanałach komunikacji. Pozwala to na szybkie wprowadzenie korekty w realizowanej kampanii. Poszczególne kampanie mogą być prowadzone ciągle, inicjowane czasowo lub są wynikiem wystąpienia określonych zdarzeń.

Zarządzanie bazą i aktywnościami prospektów/klientów
Zarządzanie bazą i aktywnościami prospektów/klientów

Wybrane operacje związane z obsługą klientów:

 • widok klienta 360°
 • wgląd w profil klienta
 • rejestracje i przechowywanie danych o kliencie
 • przeprowadzenie segmentacji
 • ewidencjonowanie kontaktów z klientem
 • zbieranie danych o produktach klienta
 • sprawdzenie portfela klientów danego pracownika
 • zbieranie informacji o potencjalnych klientach
 • tworzenie profilu potencjalnego klienta

Zarządzanie strukturą sprzedaży
Zarządzanie strukturą sprzedaży

Posługując się intuicyjnym narzędziem można łatwo zdefiniować strukturę organizacyjną sprzedaży banku. W ramach tej czynności określa się role pracowników w procesie sprzedaży wraz z przydzieleniem rutynowych zadań i obowiązków.

Analizy i raportowanie
Analizy i raportowanie

Ferryt CRM umożliwia tworzenie m.in.:

 • raportów i prognoz sprzedaży na bazie bieżących aktywności
 • dedykowanych raportów analitycznych
 • predefiniowanych raportów dostosowanych do potrzeb organizacji
 • analiz po przeprowadzonych kampaniach / akcjach sprzedażowych
 • analizy sprzedaży w odniesieniu do:
  • produktów
  • regionów
  • pracowników

Rozliczanie prowizji
Rozliczanie prowizji

Moduł umożliwia rozliczanie prowizji na podstawie różnych parametrów sprzedaży oraz przyjętych kryteriów, m.in.:

 • produktu
 • wysokości sprzedaży
 • miejsca sprzedawcy w strukturze organizacyjnej
 • danych historycznych związanych ze sprzedażą
 • realizacji planu sprzedaży

Wybrane funkcje modułu

Konfiguracja biznesowa systemu

 • konfigurowanie procesów sprzedaży z możliwością ich dostosowania do bieżących potrzeb
 • adaptacja istniejących procesów sprzedaży i obsługi klienta/prospektów
 • „set-up” i realizacja kampanii marketingowych
 • generowanie leadów na podstawie danych ze źródeł zewnętrznych
 • zarządzanie bazą wejściową do kampanii,
 • prowadzenie up-selling
 • prowadzenie cross-selling

Obsługa operacyjna

 • dashboard działań pracownika
 • przydział zadań:
  • automatyczny
  • w wyniku prowadzenia akcji masowej
  • przez przełożonego lub pracownika
 • rejestracja zadań i aktywności
 • monitoring terminów
 • śledzenie sposobu realizacji zadań przez personel w poszczególnych krokach procesu
 • monitorowanie pracy doradców
 • wyznaczanie zastępstw

Skontaktuj się z Nami!