Ferryt FrontEnd Bankowy

Chcesz korzystać z nowoczesnego interfejsu użytkownika, którym będziesz obsługiwał wszystkie procesy, operacje i transakcje bankowe w oddziale, placówce lub w Call Center?

Masz zamiar uruchamiać procesy/transakcje, które umożliwiają równoczesną obsługę w różnych kanałach?

Skorzystaj z Ferryt FrontEnd Bankowy, który pozwoli Ci osiągnąć ten cel.

FrontEnd Bankowy to system pozwalający na równoległą realizację wielu zadań biznesowych pochodzących z różnych systemów banku na jednym ergonomicznym pulpicie. Moduł zawiera gotową konfigurację procesów i operacji bankowych, które mogą zostać szybko wdrożone.       

Zobacz zastosowanie modułu

Zastosowanie

Cel zastosowania
Cel zastosowania

FrontEnd Bankowy udostępnia moduły do realizacji bankowych procesów i operacji z różnych obszarów działania banku i zapewnia:

 • ujednolicenie interfejsu użytkownika systemów
 • brak konieczności przełączania pomiędzy systemami
 • wyższą jakość pracy doradców i agentów
 • możliwość prezentacji oferty podczas obsługi bieżącej
 • wykorzystanie różnych kanałów komunikacji z klientem
 • obniżenie kosztów i ryzyka operacyjnego

Użytkownicy systemu to pracownicy oddziałów i placówek, doradcy klienta, pracownicy CallCenter, pracownicy banku mający kontakt z klientem.

Obszary biznesowe
Obszary biznesowe

FrontEnd bankowy składa się z podmodułów. a swoim zakresem obejmuje obsługę procesów, operacji i transakcji z następujących obszarów:

 • widok klienta 360º
 • operacje „na kliencie”
 • oferta dla klienta
 • operacje na rachunkach
 • transakcje bezgotówkowe
 • zarządzanie lokatami
 • zarządzanie kartami
 • operacje związane z kredytami
 • obsługa kasowa
 • zgody i oświadczenia
 • zarządzanie ubezpieczeniami

Wybrane funkcje modułu

 • interfejs użytkownika zgodnie z najnowszymi trendami UI/UX
 • dostępny przez przeglądarkę internetową
 • układ ekranu jest zależny od typu użytkownika
 • funkcje operacyjne modułu:
  • listy zadań/spraw
  • kalendarz
  • przypomnienia i alerty
  • analizy i raporty
  • elastyczna i konfigurowalna wyszukiwarka
 • rozbudowany moduł zarządzania uprawnieniami
 • zawiera wewnętrzny moduł middleware
 • możliwość wielokanałowego procesowania
 • możliwość definiowania ustawień osobistych
 • może być uruchamiany z różnych systemów operacyjnych

Skontaktuj się z Nami!