Ferryt Prowizje

Ferryt Prowizje to elastyczne narzędzie do rozliczania prowizji i premii dla sieci sprzedaży o różnych modelach działania. Prowizje mogą być wyliczane dla własnej sieci sprzedaży, sieci z partnerami sieciowymi i indywidualnymi oraz sprzedaży internetowej. Proces biznesowy i algorytmy wyliczeniowe mogą być indywidualnie konfigurowane w zależności od specyfiki danej organizacji.

Zobacz zastosowanie modułu

Zastosowanie

Wyliczanie prowizji i dostęp do informacji
Wyliczanie prowizji i dostęp do informacji

Ferryt Prowizje pozwala na zamodelowanie struktury sieci sprzedaży. Rola i miejsce każdej z osób w strukturze sieci własnej lub partnera zewnętrznego, może mieć wpływ na wysokość otrzymywanej prowizji.

Ponadto prowizje ze sprzedaży jednostkowej mogą otrzymywać osoby na różnych poziomach w strukturze w zależności od przyjętego schematu rozliczenia. Każda z osób biorąca udział w procesie sprzedaży ma bieżący wgląd w aktualny stan swoich prowizji/premii wraz z informacją o sposobie jej naliczenia.

Rozliczanie każdego modelu sprzedaży
Rozliczanie każdego modelu sprzedaży

Moduł pozwala na ujednolicenie oraz centralizację naliczania prowizji i bonusów, a także rozliczenie każdego modelu sprzedaży, w tym m.in.:

 • własnej sieci sprzedaży
 • partnerów sieciowych
 • partnerów indywidualnych
 • sprzedaży internetowej
 • portali

Metody rozliczania i reguł rozliczeń
Metody rozliczania i reguł rozliczeń

Rozliczenia prowizji/premii może być wykonywane w zależności od parametrów sprzedaży oraz przyjętych kryteriów, m.in.:

 • produktu
 • wysokości sprzedaży
 • miejsca sprzedawcy w strukturze organizacyjnej
 • danych historycznych związanych ze sprzedażą
 • realizacji planu sprzedaży

Modele prowizyjne mogą być rozwijane i zmieniane samodzielnie przez managerów sprzedaży, zgodnie z przyjęta polityką i wraz z rozwojem sieci sprzedaży instytucji.

Wybrane funkcje modułu

 • przygotowanie lub import struktury organizacyjnej sieci sprzedaży
 • projektowanie reguł rozliczenia prowizji
 • symulacje rozliczeń na podstawie danych testowych
 • wyliczenie zgodnie ze zdefiniowanym modelem
 • automatyczne przeliczanie bonusów i prowizji
 • podgląd aktualnego stanu naliczonych prowizji / premii
 • akceptacja naliczonych wynagrodzeń
 • przekazanie danych do systemów zewnętrznych
 • raportowanie wyników wyliczeń
 • prognozowanie marż i wyników sprzedaży z bonusami
 • możliwość kalkulacji dodatkowych wskaźników
 • zachowanie danych historycznych
 • dostęp do informacji o własnych prowizjach/premiach
 • obsługa reklamacji
 • przygotowanie danych do fakturowania

Skontaktuj się z Nami!