Ferryt Windykacje

Ferryt Windykacje wprowadza nową jakość w obsłudze procesów miękkiej i twardej windykacji. Rozwiązanie automatyzuje działania w postępowaniach upominawczych, sądowych i egzekucyjnych.

Zaimplementowane mechanizmy umożliwiają prowadzanie akcji masowych, wielokanałową komunikację z klientami, podział zadań, planowanie spłat oraz wgląd w historię prowadzonych działań. Dzięki automatyzacji czynności rutynowych ograniczane są koszty postępowań windykacyjnych i zwiększa się skuteczność wykonywanych działań.

Zobacz zastosowanie modułu

Zastosowanie

Kompleksowa obsługa procesów windykacyjnych
Kompleksowa obsługa procesów windykacyjnych

Rozwiązanie grupuje zadania windykacyjne na etapy i automatyzuje realizację rutynowych czynności. W przypadku pojawienia się zaległości, system wysyła informacje do klienta, zgodnie z przyjętym schematem. Personel ma wgląd w szczegółowe informacje zarówno o kliencie, jak i o statusie dotychczas podjętych działań. Kontakt telefoniczny z zakwalifikowanymi do windykacji klientami usprawnia współpraca z systemem Call Center. Moduł wymienia dane z systemami centralnymi organizacji a także może współpracować z KRD, z komornikami, z EPU i BIK.

Elastyczna konfiguracja
Elastyczna konfiguracja

Do dyspozycji użytkowników/admiratorów jest narzędzie do tworzenia i zmian reguł kwalifikujących i sprawy, a także modyfikowania procesów. Możliwe jest swobodne definiowanie, które czynności mają być wykonywane manualnie, a które automatycznie. System rozdziela i planuje zadania określone przez osoby nadzorujące i przypomina użytkownikom o terminach ich realizacji.

Obsługa windykacji miękkiej
Obsługa windykacji miękkiej

Ferryt windykacje wspiera procesy miękkiej windykacji poprzez:

 • alerty na sprawach, klientach, długach
 • dostarczanie informacji o dłużniku
 • automatyzacje akcji masowych
 • generowanie pism, sms i e-mail
 • sterowanie kontaktami telefonicznymi
 • zarządzanie kolejką telefonów do wykonania
 • wsparcie prowadzenia rozmów telefonicznych
 • obsługę obietnic spłaty i rozłożenia długu na raty
 • przyjęcie reklamacji klienta
 • czasowe i trwałe blokady działań windykacyjnych
 • inspekcje terenowe
 • kwalifikacja do windykacji twardej

Obsługa windykacji twardej
Obsługa windykacji twardej

Moduł obsługuje zadania twardej windykacji, w tym m.in.:

 • wsparcie w restrukturyzacji wierzytelności
 • zawarcie ugody i porozumienia
 • wypowiedzenie umowy
 • postępowanie nakazowe
 • wnioski do prokuratury
 • monitorowanie postępowania egzekucyjnego
 • dostęp do danych zabezpieczeń
 • outsourcing długu

Wybrane funkcje modułu

 • widok klient 360° w kontekście spraw windykacyjnych
 • informacja o stanie zaległości na kliencie z podziałem na produkty
 • sprawdzenie stanu konta, rachunku bieżącego i historii spłat
 • odczyt raportu klienta z BIK
 • przekazywanie i aktualizacja danych z systemem KRD
 • generowanie raportów opóźnionych spłat wg zadanych kryteriów
 • kalkulator zaległości
 • konfiguracja różnych scenariuszy dla zdefiniowanych portfeli windykacyjnych
 • rejestrowanie wszystkich kontaktów z klientem
 • wprowadzanie komentarzy po przeprowadzonej czynności
 • ewidencja poniesionych kosztów windykacji
 • archiwizacja procesów windykacyjnych

Skontaktuj się z Nami!