Zobacz jak komfortowo i szybko tworzy się rozwiązania biznesowe w Ferryt Low-Code Platform!

Z filmu dowiesz się m.in. jak dodać nowy krok w procesie, skonfigurować wysyłanie e-maila, wywołać serwis zewnętrzny lub podproces. Zobaczysz jak definiuje się logikę działania w procesie oraz jak tworzyć reguły biznesowe.